Week van de Zee

Week van de Zee is een jaarlijks terugkerend evenement. Het heeft tot doel om een breed publiek op veelzijdige wijze te informeren en actief betrekken bij de (natuur)waarden van de kust en de Noordzee.

De landelijke organisatie kiest ieder jaar een aansprekend thema, dat gekoppeld is aan een actueel inhoudelijk onderwerp. In 2009 is dat Goede Vis. De organisatie stimuleert deelnemers in het hele land om activiteiten aan te melden die aansluiten bij het thema en bijdragen aan de doelstelling. Daarnaast organiseren zij enkele in het oog springende landelijke activiteiten.

De website is het centrale communicatiemiddel tussen de landelijke organisatie, de regionale deelnemers, de bezoekers en de pers. Deze aanpak heeft de afgelopen jaren bewezen voldoende persaandacht op te leveren voor het hele evenement.


Geen Week van de Zee in 2010

Sinds 2002 wordt in Nederland de Week van de Zee georganiseerd. In 2009 was alweer de 8ste editie georganiseerd. Echter de laatste 3 jaren ging het steeds moeizamer om voldoende financiële middelen te verzamelen om een landelijke Week van de Zee te kunnen organiseren.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het goed organiseren van een Week van de Zee op basis van dit te smalle draagvlak bij kustgemeenten en kustprovincies niet meer mogelijk is. Ook zijn hierdoor de financiële risico’s die onze stichting moet nemen niet meer verantwoord. Met enige weemoed moeten wij daarom na 8 schitterende edities van de Week van de Zee in Nederland nu de handdoek in de ring gooien. In 2010 zullen wij geen Week van de Zee meer organiseren.

Natuurlijk gaan wij samen met ander partijen nadenken over het vervolg. Wij willen ook de komende jaren zoveel mogelijk mensen blijven betrekken bij een betere bescherming en een duurzaam gebruik van de Noordzee.

Wat is goede vis?

Het thema van de Week van de Zee 2009 is Goede VIS. Goede VIS staat voor vis eten met goed geweten. Nog lang niet alle vis wordt duurzaam gevangen of gekweekt. Daarom heeft Stichting De Noordzee de vissoorten, schelp- en schaaldieren die we in Nederland graag eten opnieuw op duurzaamheid beoordeeld en ingedeeld in de groene, oranje of rode kolom.

Lees meer

Duikers bedankt!

De Week van de Zee eindigde met een knaller! Op zaterdag 23 mei organiseerden Stichting De Noordzee en de Nederlandse Onderwatersport Bond een wereldrecordpoging voor duikers. Het wereldrecord "meeste duikers tegelijk onder water" hebben we niet verbroken. Wel hebben we het eerste geregistreerde Nederlandse record gevestigd met 226 duikers!

Lees meer

Duikrecord!

Ter afsluiting van de Week van de Zee 2009 zijn totaal 226 duikers tegelijk 1 minuut onder water geweest. Hiermee is een nieuw geregistreerd Nederlands record gevestigd. Dit heeft de officiële getuige, gedeputeerde Van Waveren, vandaag bekend gemaakt. Week van de Zee heeft met meer dan 200 activiteiten acht dagen lang ongeveer 30.000 bezoekers getrokken langs de Nederlandse kust.

Lees meer